ŞİRKETLERE ÖZEL KURUMSAL EĞİTİMLER

ŞİRKETLERE ÖZEL KURUMSAL EĞİTİMLER

 

Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Sektörde kendini kanıtlamış olan güçlü kurumlar bile güçlerini eğitimli bir işgücünün ellerine teslim ederlerse, uzun vadeli istikrar sağlayabilirler.

Lodestar, sınıf-içi eğitimler, drama çalışmaları, koçluk, konferanslar ve seminerler gibi birçok farklı eğitim tekniğini kullanarak, kurumların ihtiyaçlarına yönelik “Özel Çözümler” üreterek maksimum fayda yaratmayı, kurumsal ve bireysel verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir.

Etkili zaman yönetiminin büyük önem taşıdığı günümüzde Lodestar kurumlara özel günlük eğitim programları düzenlemektedir. Kurumların özel ihtiyaçlarına yönelik yeniden düzenlenebilen mevcut eğitim programlarımız dışında talep edilen her türlü eğitim programı için Lodestar kısa zamanda çözüm üretme yetisine sahiptir.

Kurumlara yönelik mevcut günlük eğitim programlarımızın bazıları aşağıda bilginize sunulmaktadır:

 • Pazarlamanın A B C’ si
 • Stratejik Yol Haritası Hazırlama
 • İş Planı Hazırlama
 • Devlet Destekleri
 • Dijital Girişimlerde İş Planı Hazırlama
 • İnovasyon
 • Devlet Desteklerine Nasıl Başvurulur
 • Hibe Programlarına Proje Yazmak
 • Proje Döngü Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Satış Yönetimi ve Satış Teknikleri
 • Stratejik Yönetim
 • Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri
 • Yaratıcı Düşünce, Karar Verme ve Problem Çözme
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Liderlik
 • Müzakere Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Motivasyon
 • Takım / Ekip Çalışması
 • Liderlik ve Delegasyon
 • Proje Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Halkla İlişkiler (PR)
 • Stres Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Beden Dili
 • Telefonda Etkili İletişim
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansman ve Mali İşler Yönetimi
 • Ortaklıklara Hazırlık ve Şirket Değerlemesi
 • Toplantı Yönetimi
 • Uluslar arası Muhasebe Standartları ve Uygulamaları
 • Üretim Şirketlerinde Risk Yönetimi
 • Finans Yönetimi ve Finansal Kriz Yönetimi
 • Yönetim Muhasebesi ve Finansal Raporlama
 • Mali Tablolar Analizi
 • Projelerin Mali Değerlendirilmesi: Fizibilite
 • Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar(Çağdaş Pazarlama)
 • Dijital Pazarlama