LODESTAR

LODESTAR;  daha güçlü, daha gelişmiş, daha aydınlık bir Türkiye için öğrenme fırsatları sunan bir organizasyon, bir eğitim danışmanlık projesidir.

Gelişmekte olan ülkelerde yeni girişimlere olan güven eksikliği, potansiyel girişimcilerin bilgi eksikliği, rol model yoksunluğu, iş ağlarına ve rehber danışmanlara ulaşamama, finansal kaynaklara sınırlı erişim, devlet desteklerinin yetersizliği, kurum ve kuruluşlarda iş dünyasında yaşanan mevcut diğer sorunlar ve tüm bunlara çözüm üretmek Lodestar’ın kuruluş nedeni olmuştur.

Projenin Lokomotifi  Dr. Şefik Naci Adalılar, 1996’dan beri kırsal kalkınmadan, dijital platformlara kadar değişik sektörlerde girişimcilik eğitimleri veren 20 yılı aşkın tecrübesiyle, biriktirdiği know-how’u  aktarmak, ekosistemin kemikleşmiş bilgiye ulaşım sorunlarını çözmek iddiasındadır.

Bu iddia ile yola çıkan Adalılar ve her biri alanında uzman olan ekibiyle Lodestar;

Beklentileri aşan, fark yaratan, bilgilendiren, bilinçlendiren, işbirliğini güçlendiren, girişimcilik konusunda çoğu zaman bir araya gelemeyen farklı gurupları ulusal ve uluslararası ortak bir platform da buluşturarak, akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların deneyimlerini birleştirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturmakta, mevcut sorunlara çözümler üretmektedir.

Lodestar; Girişimcilik Ekosistemine olan sosyal sorumluluklarını unutmadan, bilgi paylaşımının para kazanmaktan daha üstün olduğu bir anlayışla hizmet vermektedir.

 Aydınlık yarınlara birlikte ulaşmak dileğiyle…