KOOPERATİFLER İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KOOPERATİFLER İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar.

Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur ve Dünya genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avantajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılarda bulunmaktadır.

Girişimci ve rekabetçi kooperatif modeli geliştirebilmek amacıyla, Lodestar ekibi olarak;

  • Kooperatif Danışmanlığı,
  • Kooperatif Ortaklarına ve Kurullarına Eğitim,
  • Eğitim Amaçlı Teknik Gezi,
  • Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurullarının Sertifikasyonlarını Sağlamak İçin Kooperatif Sertifika Eğitimi,
  • Yeni ve Güçlü Kooperatifler Kurulabilmesi İçin Kooperatif Girişimciliği Eğitimi,

Kooperatif ve Üst Birliklerine Strateji Planı Hazırlama Konusunda Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.