Lise Öğrencileri İçin Kişisel Gelişim Atölyeleri

Lodestar Genç Gelişim Atölyeleri Lise öğrencilerimizde Davranış Haritaları oluşturmayı hedefleyen Kişisel Gelişim Eğitim Programlarından oluşuyor. Lodestar ekibi tarafından, uzmanların katkılarıyla geliştirilen eğitimler; Liderlik, Girişimcilik, Etkili İletişim, Etkili Konuşma, Öfke Yönetimi, Odaklanma, Hedef Belirleme, Zaman Yönetimi, Problem Çözme Becerileri, Stres ve Duygu Yönetimi ana başlıkları altında uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Duyusal ve duygusal gelişimin yanı sıra sosyal ve davranışsal gelişimi de destekleyen proje içeriği; Lodestar’ın modern eğitim vizyonuyla planlandı. Atölyelere katılacak öğrencilerimizin yaş profiline uygun metotlarla biçimlendirilen eğitimler; yetişkinliğe geçiş sürecinde okul müfredatını destekleyen ve sosyalleşme evrelerinde öğrencilerimize artı değerler kazandıracaktır.

admin